.http://mujcomp.mypage.cz.
.logo.
.eset.
.logo.

základní pojmy pc

Základní pojmy PC.

Základní pojmy

 • Pro velkou část uživatelů není vždy důležité, jak počítač pracuje, či základní pojmy, ale pracují pouze s konkrétním programem a jeho ovládání se musí naučit. Po roce 2000 se mnoho změnilo. K počítači přicházejí lidé všech věkových skupin a počítače se staly cenově dostupnými téměř pro každého, jsou v práci i doma, práce s počítačem už není obvykle jen o jednom programu, připojení k internetu se stává samozřejmostí.
 • IT (Informační technologie) - Souhrnné označení pro obor telekomunikací a výpočetní techniky (vše týkající se zpracování a přenosu dat).
 • IS (Informační systémy) - 1. Označení pro oddělení mající na starost IT ve velkých podnicích. 2. Označení systémů pro sběr, uložení, zpracování a poskytnutí požadovaných dat (telefonní seznam, různé kartotéky, účetní programy. Ve velkých firmách to mohou být aplikace pro péče o zákazníky, řízení firmy atd.).
 • Počítač - Stroj na zpracování dat vykonávající činnost dle vloženého programu či instrukcí. Současné počítače prošly od těch prvních mnoha přeměnami. Výsledkem je zmenšení velikosti počítačů, zvýšení výkonu, snadnější obsluha, snížení pořizovací ceny a větší nabídka programů. Počítačem může být označena pouze skříň nebo také celá počítačová sestava (včetně monitoru, klávesnice a myši). Podrobněji se komponentům a možnostem práce budeme věnovat v samostatném článku.
 • Periferie - Přídavné zařízení připojované k počítači. Obvyklé rozdělení je na vstupní nebo výstupní.
 • Vstupní zařízení slouží pro ovládání počítače a pro přenos dat do počítače. Příklad: klávesnice, myš, touchpad, tablet, dotykový displej, webová kamera, skener, gamepad, mikrofon.
 • Výstupní zařízením slouží pro zobrazení dat z počítače. Příklad: monitor, dataprojektor, tiskárna, reproduktory.
 • Vstupně-výstupní: zařízení komunikující s počítačem v obou směrech. Příklad: síťové karty, zvukové karty, modemy a externí zařízení pro přenos dat.
 • Počítačový program (program) - soubor instrukcí a dat vytvořený programátorem pro sdělení počítači, co a jakým způsobem má dělat. Vlastnosti a funkce programu určují, co můžeme na počítači dělat.
 • Vytvoření programu - Jednoduchý program může počítat matematické příklady. Zkušený programátor jej vytvoří během několika minut s pomocí několika řádků programového kódu. Složitější program jako jsou hry či aplikace pro psaní textů či jiné zpracování dat je tvořen tisíci až milióny řádky kódu a na tvorbě se podílí více programátorů v období i několik měsíců. Pro zjednodušení je termín "program" často označován jako software nebo softwarová aplikace.
 • Hardware - Pojem označující všechny počítačové komponenty (skříň počítače, monitor, klávesnice myš, tiskárna, diskety, CD/DVD media a jiná zařízení a příslušenství patřící k počítači). Určuje všechno, na co lze sáhnout.
 • ftwSoare - Označení programového vybavení. Různé programy mají různé vlastnosti, chování, výhody a nevýhody. Obvykle se rozděluje software na aplikační a systémový. Programy nelze uchopit, lze je pouze používat či přenášet na disketách či CD. Bez programů je počítač jen hromadou šrotu bez užitku. Jako základní program, bez kterého se neobejdete, je operační systém.
 • Operační systém - Program (soubor více programů) umožňující základní komunikaci s počítačem. Bez OS není možné počítač používat, neboť zprostředkovává komunikaci mezi softwarem a hardwarem. Existuje mnoho druhů operačních systémů. Ještě o nich budeme mluvit. Nejznámější jsou Windows, MacOS a Linux.
 • Dokumenty, složky a jiná data - Organizaci uložení dat v počítači je věnovaný samostatný článek.
 • Počítačová síť - Propojení mezi dvěma a více počítači přes kabel nebo nějaký druh bezdrátového spojení. Umožňuje sdílení informací a zařízení v síti mezi počítači a uživateli. Přes síť lze sdílet informace, ale i zařízení na jiných počítačích. Můžete tak pro více počítačů ukládat data na jiný počítač, sdílet jednu tiskárnu nebo CD-ROM.
 • Internet - Celosvětová počítačová síť. Několik stovek miliónů počítačů a počítačových sítí propojených mezi sebou. Někdy je také nazýván "síť sítí" nebo "informační dálnice". Hlavním přínosem je přístup k obrovskému množství informací a různým službám zjednodušujícím elektronickou výměnu dokumentů a různé způsoby komunikace (text, hlas, video).

Rozdělení počítačů

 • Superpočítače, Mainframe, sálové počítače - Počítače (někdy přes několik místností) využívané velkými společnostmi.
 • PC = Personal Computer (osobní počítač) Počítač určený pro osobní použití (pro jednu osobu). Po roce 1981 je termín PC vžitý pro označení počítačů třídy IBM PC a kompatibilní založených na procesorech Intel a architektuře x86. Jiné počítače, např. Macintosh nebo Alpha s vlastními HW a SW standardy, nejsou po světě tolik rozšířené.

Dle účelu

 • Pracovní stanice (Workstation) - Samotný počítač nebo počítač připojený k síti určený pro běžnou práci. V dřívější době výraz Workstation označoval vysoce výkonné osobní počítače. Se snižující se cenou se rozdíly mezi domácími a profesionálními PC snižovaly a zůstalo označování počítačů v síti používané pro běžné uživatele. Rozdělení na pracovní stanice a servery bylo jeden čas rozlišováno i produkty od firmy Microsoft  = Windows NT® Workstation / Windows NT® Server.
 • Server - Hlavní počítač v síti - Určený pro poskytování služeb. Obvykle výkonný počítač s použitím mnoha funkcí, např. tisk, uložení dat, databází, příjmu a posílání e-mailů či k poskytnutí přístupu na internet. Ve větších sítích může být použito více serverů.  Serverem může být označen jakýkoliv počítač či zařízení poskytující nějakou službu. Pro správnou funkci a větší bezpečnost jsou obvykle umísťovány do samostatných klimatizovaných místností.

Dle vzhledu a použití

 • Stolní počítač (Personal PC) - Počítač na stůl určený k umístění na jedno místo. Dle účelu může být pracovní stanicí i serverem.

 

 • Přenosný počítač (notebook /  laptop) - Počítač určený na cesty s velikostí obrazovky od 14" po 20" s hmotností obvykle kolem 3kg. V porovnání s klasickým osobním počítačem přináší menší rozměry, ale vyšší cenu při nižším nebo stejném výkonu. Složitější je i výběr, rozšiřování a případný servis.
 • Kapesní počítače - Malé přenosné počítače určené na cesty. Existuje opět více druhů, např. PDA, handheld nebo Pocket PC. Kromě vlastností se obvykle liší především operačním systémem (Windows CE, Windows Pocket PC). Většina těchto počítačů má malou klávesnici nebo jsou bez klávesnice s dotykovou obrazovkou. Nejčastěji slouží jako malé diáře s možnostmi přístupu na internet a zjednodušenými aplikacemi pro kancelář, internet a e-mail.

 

 • Palmtop / PDA (Personal Digital Assistant) - Označení kapesních počítačů s velmi malými rozměry, hmotností a velkou výdrží baterie. Nevýhodou jsou ochuzené funkce oproti PC (menší paměť, malý a odlišný displej). Slouží spíše pro organizování času, záznam adres a poznámek. Pevná paměť ROM slouží pro uložení OS a paměťová karta (náhrada pevného disku) obvykle slouží pro další aplikace a různá data. Se spoustou her, jednoduchých kancelářských aplikací se nově nejčastěji objevuje internetový prohlížeč (WAP) a klient pro čtení pošty. Ovládání je nejčastěji realizováno přes dotykový displej a dotykové pero (Stylus). Pro komunikaci s PC je používán kabel USB (dříve sériový) nebo nějaká možnost bezdrátové komunikace (infra, Bluetooth, GPRS, Wifi...). Nejznámější PDA pocházejí od firem Palm a Psion. Mnohé funkce současných PDA jsou stejné jako v mobilních telefonech (kalendáře, WAP, záznamy o kontaktech atd.).

 

(Fujitsu Stylistic ST5000 TabletPC / Acer TMC310)

 • Tablet PC - Přenosný počítač s minimální hmotností (do 1.5kg) a spotřebou s velikostí mezi PDA a klasickým NTB (obvykle 10"až 14"). Uzpůsoben pro ovládání pomocí dotykové obrazovky a pera. Jako operační systém je může být použít klasický OS s aplikacemi pro podporu Tabletu nebo již přizpůsobený OS např. Windows Tablet PC. NA obrazovku lze psát přímo v text v rukopisném tvaru a ten posléze převést nebo jej nechat být a uložit pro případné další prohlížení či zpracování v jiných aplikacích. Klávesnici a myš lze obvykle dále používat, ale lze je plně nahradit přes dotykové ovládání či ovládání hlasem. Základní rozdělení je tabulkový (Slates) nabízející absolutní mobilitu bez myši a klávesnice nebo rozevírací (Convertible) s integrovanou klávesnicí a oddělitelnou odnímací dotykovou obrazovkou (Obvykle otočnou) = v podstatě klasický notebook.

 

 • UMPC - Nová generace počítačů označovaných někdy také jako malá tablet PC. Z původního kódového jména Origami vzniklo Ultra Mobile PC. První reálné přístroje byly k vidění v březnu 2006 na CEBIT od firem Samsung, ASUS a některých dalších. Iniciativa však přišla přímo do Microsoftu, který propagoval na svých stránkách Origami již v únoru 2006. Předpoklady na UMPC: Váha méně než 1 kg, 7palcové (17.8 cm) dotykové LCD nebo menší s rozlišením minimálně 800 x 480, ovládání přes dotykovou obrazovku, dlouhá výdrž, téměř stejné funkce jako běžné PC nebo NTB, ale nemá být jeho náhradou. Jako OS je Windows XP Tablet PC nebo Windows Vista. UMPC má uživateli poskytnout mnoho funkcí (např.): 1. Mobilní zařízení pro práci s internetem (Wifi). 2. Organizér. 3. Multimediální přehrávač. 4. Pomocník a doplněk pro zábavu na cesty. 5. GPS (v kombinaci s přijímačem a SW s elektronickou mapou). 6. Příjemce televizního signálu. Plánovaná cena by se měla pohybovat ze začátku kolem $1000, později snad $500. První modely zatím bohužel nemají příliš velkou výdrž. Do budoucna se předpokládá výdrž 2 hodiny prodloužit až na 8 a více.. Příklad konfigurace Asus R2H: 7 inch (17.8cm) touch-screen LCD, 800 x 480 resolution, Windows XP Tablet OS (Touchpack), 900 MHz Celeron M ULV processor, 802.11b/g, Bluetooth 2.0, 2 USB Ports, 1.3 megapixel front mounted camera, fingerprint reader, GPS receiver, SD Card reader.

Kompatibilita

 • Slovo označující slučitelnost, shodnost, podobnost. Když se řekne, že je kompatibilní, je možné ho použít.
 • Kompatibilní s Windows - Programy určené pro operační systém Windows. Pod Windows nelze použít programy pro Linux nebo jiný cizí operační systém (zjednodušeně řečeno, s pomocí některých SW programů to lze obejít). Výjimkou jsou programy určené pro DOS, protože Windows obsahuje DOS. Opačně to nefunguje - programy určené pro Windows nelze použít se systémem DOS. Doporučením je programy pro DOS pod Windows nepoužívat (některé mohou fungovat bezchybně, jiné mohou mít problémy).
 • Kompatibilní s PC (IBM PC compatible / PC Clones ) - První osobní počítače vyrobené a navržené firmou IBM od roku 1981 byly označovány jako IBM PC/XT and PC/AT. Samotná firma IBM se podílela na většině HW a SW standardů použitých v těchto PC. Počítače se stejnou architekturou, založené na procesorech Intel x86 (nebo čipech s architekturou x86 kompatibilní - nejznámější jsou od firmy AMD) vyráběly i další firmy pod jinou značkou. Pro označení stejné architektury s možností provozovat stejné programy jako na IBM PC byly tyto počítače označovány jako IBM PC kompatibilní, zjednodušeně PC. V případě, že kupujete nějaký software nebo hardware, musí být označen jako kompatibilní s PC. Od roku 1987 se začaly prosazovat standardy jiných výrobců a IBM postupně ztrácela svůj vliv na nové standardy. Po roce 2000 se termín IBM PC Compatible téměř nepoužívá - jen zjednodušeně IBM PC Compatible = PC.

Části počítačové sestavy Osobního počítače

 

 • Monitor - Zobrazení informací. Bez monitoru nic neuvidíte a ani nic neuděláte. Liší se hlavně velikostí obrazovky a zobrazovací technologií, kde máme na výběr starší CRT (Cathode Ray Tube) nebo novější ploché LCD či plazmové monitory.

 

 • Skříň (case) - Obsahuje hlavní komponenty počítače. Bývá také označována jako systémová jednotka. Může mít různý vzhled, ale ten v žádném případě neurčuje vlastnosti počítače. Stejné skříně mohou obsahovat různé komponenty tvořící celý počítač, označovaný někdy jako počítačová sestava. Při koupi můžeme vybírat některou z navržených sestav od výrobce nebo si nechat sestavit počítač na přání. Teoreticky si může sestavit počítač z komponent téměř kdokoliv. Současné osobní počítače jsou ve skutečnosti stavebnice, kdy díly lze s určitými omezeními vyměňovat, a tím počítač vylepšit bez nutnosti kupovat zcela nový. Součástí skříně bývá vypínač (někdy i hlavní vypínač na zdroji), tlačítko Reset a diody indikující práci disku a zapnutí počítače.
 • Pokud zapínáme počítač, pak bychom nejdřív měli zapnout monitor a ostatní připojené komponenty a až nakonec počítač. Vypínání probíhá v opačném pořadí - nejdříve počítač, pak zbývající části.

 

 • Klávesnice - Vstupní periferní zařízení. Pro zadávání příkazů, psaní textů.

 

 • Myš - Polohovací zařízení. Umožňuje ovládání kurzoru na monitoru.

Uživatelské rozhranní = textové a grafické

 • Uživatelské rozhranní - definuje, jakým způsobem uživatel komunikuje s operačním systémem či aplikací. Určuje, jaké vstupní a výstupní periferní zařízení může být použito a jakým způsobem. Dle způsobu ovládání a prezentace dat lze rozlišovat ovládání s pomocí textových příkazů v příkazové řádce (CLI) nebo přes grafické úkony v Grafickém uživatelském rozhranní (GUI).

.

 • Textové uživatelské rozhraní (CLI - command line interface) - Textové prostředí pro komunikaci uživatele v operačním systému či programu s pomocí textových příkazů. Na první pohled složité a méně přehledné ovládání. Využíváno především  administrátory pro přístup k pokročilým funkcím nebo zrychlení a zjednodušení některých úkonů. Známým představitelem je operační systém MS DOS nebo příkazová řádka ve Windows.

 

 • Grafické uživatelské rozhraní (GUI - Graphical User Interface) - Grafické prostředí pro komunikaci počítače s uživatelem pomocí grafických prvků. Úkolem grafického prostředí je maximální přehlednost a jednoduchá práce v operačním systému.
 • Pro ovládání lze použít různé možnosti - obvykle kombinace klávesnice a polohovacího zařízení (myš, touchpad, tablet, trackball, dotykový displej...).
 • Nejznámější systémy s GUI jsou Microsoft Windows a MAC OS.

Operační systémy

 • MS Windows - Microsoft Nejrozšířenější systém firmy Microsoft. K ovládání se používá grafické rozhraní a ovládání s pomocí polohovacího zařízení (např. myši) a klávesnice.  Nejnovější verzí je Windows Vista, který má nahradit Windows XP.
 • MAC OS - Operační systém firmy Apple pro počítače Macintosh a iMac od stejnojmenné firmy. Do roku 2006 platilo počítače Apple = počítače založené na procesorech architektury PowerPC. V roce 2006 se objevily první počítače vybavené procesory Intel a mnoho uživatelů má počítač od Apple používaný pro Windows i MAC OS.
 • Linux - Operační systém, který lze za určitých podmínek získat a používat zdarma pro soukromé i komerční využití. Existuje několik verzí (distribucí) s různými vlastnostmi. Velice oblíbený je pro servery, na stanicích v drtivé většině kraluje Windows. V porovnání s Windows jsou nejvíce zmiňovány: 1. Vyšší složitost pro nové uživatele, 2. Vyšší náklady na správu a administraci. 3. Velké rozšíření Windows a aplikací na něm používaných. 4. Menší počet programů určených pro Linux. 5. Horší podpora výrobců pro Linux.
 • Zastánci a znalci Linuxu často diskutují o tom, který systém je lepší. Největší plus pro Windows je vysoké rozšíření a s tím související dostupná podpora v podobě množství odborníků (zkušených uživatelů), literatury a dostupnosti programů. Největší plus pro Linux bývá cena, kdy lze najít velké množství aplikací zdarma. Dle typu a způsobu používání je pro mnoho uživatelů a firem plnohodnotným konkurentem Windows. Moje vlastní zkušenosti pocházejí spíše z Windows, proto již nebudu Linux dál příliš popisovat. Pro podrobné porovnání doporučuji navštívit stránky věnované Linuxu či jednotlivým distribucím.
 • MS DOS (Microsoft Disk Operating System) - Starý operační systém, který se už moc nepoužívá. K ovládání je nutné znát příkazy operačního systému a zadávat je do takzvaného příkazového řádku (textové rozhraní). Je to trochu více obtížné pro úplné začátečníky než novější operační systémy. V dnešní době je potřebný především pro administrátory a pokročilé uživatele, neboť může pomoci v případě nouze, kdy je možné ho umístit na disketu a spustit počítač pomocí diskety, když se vyskytnou problémy s pevným diskem. 
 • Některé další - mezi další můžeme zařadit BEOS, Lindows, FreeDOS, QNX a poměrně slušnou spoustu dalších systémů, jejichž rozšíření není velké a jsou používány spíše pro speciální účely.
14.03.2009 10:14:51
danimailg

Mohou Vám být tyto stránky užitečné?

Ano (46 | 52%)
Ne (23 | 26%)
Možná (20 | 22%)
TOPlist


.logo.
copyright © 2oo9 by dani

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one