.http://mujcomp.mypage.cz.
.logo.
.eset.
.logo.

Základní popis klávesnice

Základní popis klávesnice a tipy pro používání
 • 1 - Alfanumerická klávesnice
  Klasické znaky abecedy a písmen z psacího stroje. 

  Tab (Tabulátor) - V textových editorech využíván jako tabulátor. V manažerech souborů a některých dalších programech pro pohyb mezi okny. 

  Caps Lock - Trvalé přepínání mezi psaním velkých a malých písmen. Pro přepínání významu kláves u symbolů je nutné použít klávesu Shift. Pro indikaci, zda je nastavení Caps Lock aktivní nebo neaktivní, slouží dioda Caps Lock v pravém horním rohu klávesnice. 

  Shift - Dočasné přepínání mezi psaním velkých nebo malých písmen. Přepnutí významu kláves (Shift + § je !) 

  Alt (Alternate) - V kombinaci se stiskem jiné klávesy přiřazuje klávese alternativní význam (Klávesové zkratky). - Funkce a kombinace kláves jsou odlišné podle spuštěné aplikace nebo programu, který kombinaci využívá. Typické je spouštění nabídek z aktuálního programu, např. Alt + F pro rozvinutí menu File. Zároveň se zde u některých programů můžete dozvědět další klávesové zkratky, např. u programu ACDSee Ctrl + N Pro otevření nového okna.....

  Ctrl (Control) - Stejná funkce jako u klávesy Alt - přidává dalším klávesám alternativní význam. 

  Enter - Potvrzení zadaného příkazu, odeslání informací, potvrzení údajů... V textu posun na další řádek. 

  Backspace - Klávesa pro mazání v textu, při stisku smaže vždy jeden znak vlevo od pozice kurzoru. 

    

    

    

  2 - Funkční klávesy

  ESC (Escape) - Ukončení činnosti, programu. V některých aplikacích slouží pro vyvolání konfiguračního menu. 

  F1 - Většinou vyvolání nápovědy 

  F2-12 - Různé funkce v závislosti na programu 

   

  3 - Řídící klávesy

  Kurzorové klávesy - Pro pohyb v textu nebo pro hry. V textu je to vždy o písmeno nebo řádek zvoleným směrem. 

  Print Screen - V MS DOS vytiskne výpis aktuální tiskárny na obrazovku 

  Pause (Break) - Pozastavení činnosti programu, výpisu (jak s kterými programy a spíše s příkazy DOS) 

  Scroll Lock - klávesa ovlivňující chování kurzoru při rolování v některých programech. V dnešních PC a programech se používá a funguje zcela výjimečně. 

  Řídící klávesy při prohlížení a editaci textů 

  Insert - Zapnutí funkce zapisování nebo přepisování. 

  Delete (Del) - Smazání znaku na levé straně od kurzoru. Smazání označené časti dokumentu. V průzkumníku smazání označených souborů či složek. V Outlooku smazání označených zpráv. V jiných programech může sloužit pro smazání grafiky, označených částí nebo označeného celku. 

  Home - Návrat na začátek řádku či dokumentu. 

  End - Skok na konec řádku nebo dokumentu. 

  Page Up - Posunutí o stránku nahoru. 

  Page Down - Posunutí o stránku dolu. 

    

  4 - Numerická klávesnice

  Pro zapisování číselných údajů nebo při vypnutí pro pohyb v textu či hrách pomocí kurzorových kláves 

  Num lock - zapínání a vypínání číslic na numerické klávesnice - V případě vypnutí jsou klávesy používány jako kurzorové klávesy - Pro kontrolu zda je klávesnice vypnutá nebo zapnutá slouží kontrolka nad numerickou klávesnicí

   

  QWERTY nebo QWERTZ? 

  České, anglické nebo jiné rozložení znaků na klávesnici se může značně lišit. Základní rozdíl je v umístění kláves Z a Y. Podle prvních šesti písmen v druhé řadě alfanumerické klávesnice rozlišujeme českou (QWERTZ) nebo anglickou QWERTY).

  Další rozdíly mezi anglickou a českou klávesnicí lze nalézt v dalších českých znacích a písmenech., a specielních znacích jako jsou @, !, ~, | a některé další. Proto je občas pro některé znaky nutné využít přepnutí klávesnice nebo psaní pomocí kódu ASCII.

   

  4 znaky na jedné klávese

  Každá klávesa může skrývat 4 znaky, 2 pro českou klávesnici a 2 pro anglickou. Pro příklad slouží následující tabulka:

  Příklad u klávesy 1
  Standardní znak po samostatném stisku pro klávesnici CZ 
  + (plus) 
  Alt + 43


  Znak po stisku s klávesou Shift pro klávesnici CZ 
  1 (jedna) 
  Alt + 49

  Standardní znak po samostatném stisku pro klávesnici US 
  1 (jedna) 
  Alt + 49

  Znak po stisku s klávesou Shift pro klávesnici US 
  ! (Vykřičník) 
  Alt + 33   

  Psaní znaků pomocí kódu ASCII

  Každý znak má své označení v kódu ASCII, v kombinaci s klávesou Alt a kódem znaku napsaným na numerické klávesnici lze napsat požadovaný znak.

  Příklady některých z nich.  35 #

                                          36  $

                                          37 %

                                          38 &

                                          40 (

                                          41 )

                                          42 *

                                          58  :

                                          63 ?

                                          64 @

                                          91 [

                                          92 \

                                          93 ]

                                         123 {

                                         124 |

                                         125 }

                                         126 ~


  Možný rozsah 1-255

   

   

  Přepínání klávesnice

  Levý Alt + Shift - Nebo jiná kombinace zvolená v konfiguraci Windows 

14.03.2009 10:15:03
danimailg

Mohou Vám být tyto stránky užitečné?

Ano (46 | 52%)
Ne (23 | 26%)
Možná (20 | 22%)
TOPlist


.logo.
copyright © 2oo9 by dani

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one